Contrafreeloading

“Jensen discovered (and many subsequent experiments confirmed) that many animals — including fish, birds, gerbils, rats, mice, monkeys, and chimpanzees — tend to prefer a longer, more indirect route to food than a shorter, more direct one. That is, as long as fish, bids, gerbils, rats, mice, monkeys, and chimpanzees don’t have to work too hard, they frequently prefer to earn their food. In fact, among all the animals tested so far the only species that prefer the lazy route is — you guessed it — the commendably rational cat.”

— Dan Ariely, The Upside of Irrationality (62)

Project management quadriliteral

Laatst had ik een interessant gesprek met een oud-studiegenoot, die aangaf onder druk te staan om een product af te leveren van hoge kwaliteit, binnen te korte tijd en met te weinig resources. De bekende driehoek van tijd-geld-kwaliteit. Tijdens ons gesprek poneerde ik de stelling dat wanneer er geen concessies gedaan worden op tijd, geld of kwaliteit, er een concessie moet worden gedaan op een vierde parameter: verantwoordelijkheid.

Continue reading

Volgende week

Ik heb een rare kronkel in mijn hoofd.

Stel, het is zaterdag en de eerste dag van de maand. Ik zeg: “Zullen we volgende week woensdag afspreken?”  Op welke dag van de maand wil ik dan met je afspreken?

Ik denk, volgens mijn vriend als enige persoon op de wereld, aan de 5e. En ja, ik weet dat we daar de prima uitdrukking ‘aanstaande woensdag’ voor hebben, maar toch is volgende week woensdag voor mij, in dit geval, hetzelfde. In mijn hoofd begint de week namelijk op maandag, en ‘volgende week’ is dus ‘de week van eerstvolgende maandag’.

Anderen hanteren juist ‘volgende week’ = ‘vandaag plus zeven dagen’ en bedoelen dus de 12e.

Zijn er meer mensen die geen dynamische maar een statische week hanteren bij de term ‘volgende week’? Vandaag maar eens een vergelijkend onderzoek onder mijn collega’s doen :D

Het is vandaag woensdag. Wanneer is volgens jou ‘volgende week maandag’? Nu we het er toch over hebben, wanneer is ‘maandag over twee weken’? Toch fijn dat we datums hebben. De 5e dus, tot dan!

Solutions, projects en mappen structuur

Laatst had ik met een collega een discussie over hoe de structuur van onze code repository dient te zijn. Op dat moment kon ik niet zo snel beantwoorden waarom ik voor- danwel tegenstander van een bepaalde indeling ben, dus heb ik er nog eens over nagedacht.

In dit geval gaat het om verschillende Visual Studio Solutions (.sln) en hun C++ projecten (.vcxproj). Als ik een indeling zou moeten maken, zijn mijn afwegingen als volgt.

Ownership en containment

Solution

Een solution bevat projecten waarvan hij al dan niet owner is. Bij een solution als MyApplication.sln, verwacht ik een project MyApplication.vcxproj. De solution is owner van dit project, het hoofdproject. Het project kan daarnaast nog dependencies hebben op andere projecten. Deze dependencies zijn ofwel specifiek voor dit project, ofwel generiek en herbruikbaar. De solution bevat alle projecten waarvan de projecten waar hij eigenaar van is direct of indirect afhankelijk zijn. D.w.z. MyApplication is afhankelijk van MyApplicationLib, welke op haar beurt weer afhankelijk is van GenericLib. De solution bevat alle drie deze projecten. Dat lijkt heel voor de hand liggend, maar het komt nogal eens voor dat een project afhankelijk is van een library die niet in de solution is opgenomen, waardoor een linker error optreedt tenzij je de dependency handmatig vantevoren los bouwt. Niet fraai.

MyApplication

Continue reading

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Mijn top 3 van vervelendste user experiences:
– websites waar je niet je eigen gebruikersnaam kunt kiezen
– niet je mailadres als gebruikersnaam kunt instellen, of
– je niet je gebruikersnaam en wachtwoord door middel van je e-mailadres opnieuw op kunt vragen

Op de voet gevolgd door websites waar je niet zelf mag beslissen welke karakters je in je wachtwoord hebt of je een restrictie hebt op het minimum of maximum aantal karakters in je wachtwoord.

Helderziendheid

Reclame briefje in de bus van een helderziende. Altijd komisch. De lijst van problemen die hij/zij op magische wijze kan oplossen leest als een bijsluiter. Neem een ei en een kaars mee en zelfs mensen die u verlaten hebben komen onmiddellijk terug (of je nou wil of niet).

Van een ‘helderziende’ verwacht ik toch echt gerichtere reclame, specifieker dan bijvoorbeeld de online advertenties die me naar de webshop van zooplus sturen zeg maar. Maar ja, ik krijg natuurlijk nooit een briefje van een echt helderziende. Allereerst omdat die natuurlijk allang een miljoen dollar heeft opgehaald bij James Randi en weinig noodzaak meer ziet om nog fulltime te werken. Ten tweede heeft hij/zij natuurlijk al lang voorzien dat dit soort briefjes meteen in mijn oud papier bak belanden…